اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سنگین‌ترین تلفات روسیه از آغاز جنگ؛ روس‌های بیش‌تری گوشت دم توپ می‌شوند؟