اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برنده بزرگ جنگ اوکراین
بررسی آمارهای اقتصادی این کشور نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی عربستان به رشد بخش نفت تعلق دارد. در همین خصوص تولید بخش نفت در فصل اول ۲۰۲۲ عربستان رشدی ۲۰.۴ درصدی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته که مانند GDP بالاترین سطح در یک دهه اخیر محسوب می شود. این در حالی است که در بهترین حالت رشد اقتصادی ایران طبق پیش بینی بانک جهانی برابر با ۳.۸ درصد در سال جاری محاسبه شده و در برخی محاسبات داخلی نیز بازه ۵ تا ۶ درصدی را داشته است. برخی کارشناسان معتقدند در صورت عدم وجود تحریم ها در کشور رشد اقتصادی ایران نیز می توانست سطوح بالاتری را در مقاطع کنونی تجربه کند.