اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توفان و زلزله بازار قراضه و زغال را ترساند