اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گرگ و میش مذاکره با آمریکا
تهران و واشنگتن بعد از ماه ها تشنج در روابط، از چند ماه پیش گام هایى را جهت کاهش تنش در دستورکار قرار دادند که ثمره آن آزادى پنج زندایى از سوى هر یک از طرفین و آزادسازى بخشى از پول هاى بلوکه شده کشور بود؛ اقدامى که از هفته ها قبل استارت خورد و همزمان با حضور ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور ایران در نشست مجمع عمومى سازمان ملل اجرایى شد. امروز چشم انداز مبهمى درباره آینده این مناسبات وجود دارد و یک فضاى گرگ و میش شکل گرفته است؛ یعنى مشخص نیست که آیا این گام ها به گام هاى بزرگ تر و مذاکرات بیشتر ختم مى شود یا ممکن است اتفاقى منجر به بازگشت شرایط به قبل شود. هادى خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین الملل به اکوایران توضیح داد که پروسه محدودسازى تنش، بازگشت پذیر است و ممکن است که با هرگونه پیامدى طرفین به سرخط بازگردند. خسروشاهین درباره چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا گفت امروز اگر باز هم اقداماتى با هدف محدودسازى تنش صورت بگیرد براى آماده کردن مقدمات توافقى بزرگ تر یا بیشتر در برابر بیشتر است. در حالیکه فاز اول کاهش تنش در یک فضاى متشنج و براى جلوگیرى از وقوع بحران انجام گرفت. این پژوهشگر همچنین گفت به نظر نمى رسد تا زمان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى نوامبر ٢٠٢٤ آمریکا تحول مهمى بین دو کشور رخ بدهد.