اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رمزگشایی ازاولین بودجه شهردار مکتبی؛رکورد زنی در فروش دارایی های شهر
به گزارش اکو ایران ،بودجه 56 هزار و 868 میلیاردی شهرداری تهران برای سال 1401 تحویل شورای شهر تهران شد .بودجه ای که قرار است به گفته شهردار تهران تحولی درروح و کالبد شهرایجاد کند . این درحالی است که  بودجه سال 1401 شهرداری نسبت به بودجه 37 هزار و 700 میلیارد تومانی امسال 50.8 درصد رشد داشته و روند شهرفروشی در آن غیر قابل انکار است . بودجه ای که نگاهش به غرب بوده و به گشایش های بعد ازبرداشتن تحریم ها بسیار خوشبین است و امید دارد چرخ های تهران با سرعت بالایی برای شهرداری بچرخد ومنابع پیش بینی شده را محقق کند اما رسم براین است که رکود به سرعت اتفاق می افتد ولی برای بازگشت دوباره رونق در حوزه مسکن تنها برداشتن تحریم ها کافی نیست .  بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری معتقدند تحقق پذیری بودجه پیشنهادی شهرداری با دشواری هایی همراه است واین لایحه ،خوشبیانه نسبت به وضعیت حقیقی شهر تدوین شده است .  بهروز شیخ رودی معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درباره بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به اکو ایران می گوید :‌در بحث بودجه بررسی تحقق پذیری منابع آن اصل مهمی است،در بخش درآمدهای شهرداری در بودجه امسال شهرداری تهران پس از اصلاحیه شورای ششم ، 28 هزار و 715 میلیارد تومان است که در لایحه بودجه 1401 به رقم 44 هزار و 527 میلیارد تومان رسیده است که در این بخش شاهد پیش بینی رشد 55 درصدی درآمدهای شهرداری برای سال آینده هستیم .  رکورد زنی در فروش اموال شهر  او ادامه می دهد : در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که شامل منابع حاصل از فروش اموال شهرداری و جرایم ماده 101 شهرداری و سود حاصل از سرمایه گذاری های شهرداری و... است در بودجه 1400 ،رقم 4 هزار و 618 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در لایحه بودجه 1401 به 8 هزار 600 میلیارد تومان رسیده است و ما شاهد رشد ۸۶ درصدی رقم منابع در این بخش هستیم،این یعنی شهرداری قصد دارد اموال باقی مانده شهر را به قیمت خوب بفروشد!رشد ۸۴ درصدی رقم این بخش از منابع نسبت به سال قبل یعنی می خواهند رکورد بزند ! کاهش وابستگی به وام  شیخ رودی با اشاره به رقم پیشنهادی در بخش واگذاری دارایی های مالی که در بردارنده منابع حاصل از  انتشار اوراق مشارکت و اخذ وام و ... است می گوید : در این بخش رقم در نظر گرفته شده در بودجه امسال 4 هزار و 365 میلیارد تومان است که درلایحه بودجه 1401 به رقم 3 هزار و 740 میلیارد تومان رسیده و رشد منفی 14.2 درصدی را برای این بخش شاهد هستیم ، این یعنی وابستگی کم تر به وام های بانکی که اتفاق خوبی است . هر چند که بدهی 60 هزار میلیاردی شهرداری به بانک ها که حاصل تلاش های مدیریت قبل از دوره پنجم است ،دیگربسیاری از بانک ها دیگر به شهرداری وامی نمی دهند و این کاهش نتیجه جبر شرایط اعتباری است نه یک انتخاب مدیران شهری! کمک های دولتی درلایحه شهرداری هم آب رفت   معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به رابطه خوب شهردار تهران با دولت و حضور آن در جلسات هیات دولت هم می گوید :‌در بودجه امسال کمک دولت 976 میلیارد تومان بود که به دلیل رابطه خوب به وجود آمده مدیریت شهری و دولت این رقم به 442 میلیارد تومان کاهش داشته است و کمک های دولتی 54درصد رشد منفی داشته است، که البته با توجه به رویکرد حاکم بربودجه کل کشور این کاهش طبیعی است.  مخالفت با شهر فروشی با افزایش رقم منابع حاصل از تخلفات ساختمانی  شیخ رودی با تاکید براین که همه دغدغه مندان شهری با فروش شهر چه ارزان و چه گران مخالف هستند می گوید :‌یکی از مظاهر تخلف فروشی  عدم جلوگیری از تخلفات و قانونی کردن تخلفات دربرابر گرفتن جریمه است که این اتفاق در کمیسیون های ماده 100 می افتد . در سال 1400 درآمد حاصل از جرایم ماده 100 ، حدود 271 میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه پیشنهادی با رشد 70 درصدی به 461 میلیارد تومان رسیده است . او ادامه می دهد :‌یکی دیگر از مظاهر شهر فروشی مازاد تراکم مسکونی و غیر مسکونی است که این رقم در بودجه امسال شهرداری 6 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1401 به رقم 10 هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش 4 هزار میلیاردی مازاد تراکم مجاز در طرح تفصیلی اگر نامش شهرفروشی نیست ، چیست ؟ به گفته شیخ رودی در بخش منابع حاصل از عوارض تراکم پایه و مجاز مسکونی که همان صدور پروانه های مجاز براساس قانون است رقم پیشنهادی در لایحه بودجه هزار و 376 میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه امسال 619 میلیارد تومان بوده در بخش تراکم پایه و مجاز غیر مسکونی که شامل پروانه های تجاری ، اداری و مختلط از رقم هزار و 244 میلیارد به رقم 2 هزار و 908 میلیارد تومان افزایش داشته است . ظاهرا تدوین کنندگان بودجه معتقدند تحریم ها لغو می شود و در نتیجه آن رشد و رونق در شهر رخ می دهد یا باز کردن قفلی که چند روزی است برخی مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران درخصوص آن سخن می گویند . امیدواریم که این رونق و برداشتن قفل ها چشم پوشی از مقرارتی که در دوره گذشته مدیریت شهری برای حفظ حقوق عامه در شهر مصوب شد نباشد .  از بودجه سال 94 درس بگیرید   این کارشناس حوزه اقتصاد شهری با یادآوری بودجه سال 94 شهرداری تهران که پس از برجام تدوین شده بود یادآوری می کند : بادرس گرفتن از تجربه تاریخی بودجه سال 94 می توان متوجه شد که آیا لغو تحریم ها به رشد ناگهانی بودجه ختم می شود یا خیر ؟نگاه به بودجه کل کشور روشن می کند که دولت نگاه به بیرون نداشته است و بودجه را با ریاضت و کاهش هزینه ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی بسته است، اما بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بدون توجه به این رویکرد دولت و با نگاه به بیرون و لغو تحریم ها تدوین شده است؛ در عمل هر چقدر دولت آیت الله رئیسی به نگاه و سیاست های وعده داده پایبند است،اما بر اساس این بودجه شهردار و شورای انقلابی خیلی به وعده ها و رویکردهای دوران انتخابات پایبند نیستند.