اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا اموال علی کریمی قابل مصادره است؟