اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وقتی طرح تفصیلی تهران به ضد خودش تبدیل شد
 با تغییر ذائقه سازندگان از اداری و تجاری‌سازی به مسکونی بسیاری از این زمین‌ها به ‌طور کامل مسکونی‌سازی شده و این مجوز نیز به مجری داده شده است؛ زیرا در طرح تفصیلی به حداقل ساخت‌وساز توجه شده، اما در‌خصوص حداکثر سکوت شده است. در شهرک کوهک در منطقه ۲۲ که بخش زیادی از آن در پهنه M است، همه به صورت صد‌درصد مسکونی ساخته‌اند و این یعنی مغایرت اساسی خاموش بدون آنکه به کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی شهرسازی برود. این میزان مسکونی‌سازی، جمعیت آن محدوده را بالا می‌برد. اگر طرح تفصیلی همچنان ناقص باشد، می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود.