اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احتیاط قیمتی غول نفتی دنیا؛ علامت بودجه عربستان به اقتصاد جهان
بنا بر گزارش بلومبرگ؛ وزارت دارایی عربستان اعلام کرده میزان درآمدها در سال آتی کاهش پیدا خواهد کرد و این کشور بر سناریوی محافظه کارانه برای تعیین قیمت نفت در بودجه تکیه می‌کند. عربستان قیمت نفت در بودجه سال آتی را زیر 80 دلار در نظر گرفته است. بر  اساس گزارشی که الراجحی کپیتال اعلام کرده عربستان قیمت نفت برنت را برای بودجه سال آتی 76 دلار اعلام کرده که هر چند این پیش بینی با قیمت‌های آتی کنونی تطابق دارد ولی بسیار کمتر از پیش بینی ها برای قیمت نفت در سال 2023 است. وزارت دارایی عربستان در روز جمعه در بیانیه اولیه بوجه اعلام کرد که میزان درآمد در سال 2023 را حدود 1.12 تریلیون ریال (298 میلیارد دلار) پیش بینی می کند که بیشتر از برآورد قبلی ماه دسامبر در حدود 968 میلیارد ریال است ولی مازاد بودجه حدود 9 ملیارد ریالی کمتر از برآورد قبلی است. مازن السدیری که رییس تحقیقات یک بانک سرمایه گذاری محلی به نام الراجحی کپیتال است اعلام کرده که  برای سال 2023 درآمد های نفتی به 754 میلیارد ریال و درآمدهای غیر نفتی به 417 میلیارد ریال خواهد رسید او گفت احتما لا این بودجه با نفت برنت بشکه ای 76 دلار برنامه ریزی شده است. پادشاهی عربستان در تهیه بودجه متمایل به سیاست محافظه کارانه است و مفروضات خود را فاش نمی کند ولی تحلیلگران بلومبرگ میانگین قیمت نفت را برای سال آتی 94.63 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده اند. بر اساس سناریوی اصلی، درآمد در سال آتی نسبت به سال جاری 8.1 دصد کاهش پیدا خواهد کرد و وزارت دارایی عربستان اعلام کرده که در پیش بینی بودجه سال آتی و رویدادهای موثر بر اقتصاد داخلی و خارجی، عربستان  رویکرد محافظه کارانه اتخاذ کرده است. دولت عربستان همچنین  سناریوهایی را برای کاهش یا افزایش درآمد دولت در نظر گرفته است ولی درباره مسیر دستیابی به این سناریوها توضیح نداده است. قیمت نفت در حال حاضر کمتر از سقف سالانه خود معامله می شود و در بازه سه ماهه کاهش 25 درصدی را ثبت کرده است. قیمت نفت برنت در روز جمعه به 87.9 دلار در هر بشکه رسید و ائتلاف اوپک پلاس که عربستان از اعضای کلیدی آن است با تقاضای فزاینده درباره کاهش بیشتر عرضه، برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت مواجه است. در اوایل سپتامبر اعضای این اتحادیه یک کاهش نمادین را برای نشان دادن توانایی خود در تثبیت قیمت نفت اعمال کردند اما افراد آگاه به بلومبرگ اطلاع داده اند که اعضای این ائتلاف در حال بحث و رایزنی درباره میزان کاهش تولید برای جلسه پنجم ماه اکتبر(سیزدهم مهر) هستند.