اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارسال تسلیحات رادیواکتیو غربی به اوکراین