اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ادعای جدید تروئیکای اروپایی و آمریکا: فردو توجیه غیرنظامی ندارد!