اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

راه مفر باطل شدن کارت بازرگانی صادرکنندگان 1401
به گزارش اکوایران، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از تمدید ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد. با این حال مهلت اعلام شده شامل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد. در این نامه آمده است: با توجه به تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه فرصت ایفای تعهدات خود را دارند. این نامه می‌افزاید: نسبت عملکرد ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مندرج در سامانه جامع تجارت به واسطه تمدید مهلت سررسید شدن تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ به‌طور موقت افزایش یافته است و در پایان مهلت یاد شده، این تعهدات سررسید و نسبت عملکرد واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نمایش داده خواهد شد. مقتضی است صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ در مهلت مذکور نسبت به تسویه تعهدات معوق ارزی حاصل از صادرات خود به روش‌های مندرج در آیین نامه اقدام کنند.