اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشتباه بزرگ پوتین؛ استفاده احمقانه از قدرت