اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چین و روسیه جای آمریکا در خاورمیانه را می گیرند؟