اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طالبان افغانی را شیر کرد