اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت خانوادگی
سیاست در کشوری که از شکل گرفتن طبقه متوسط قوی می‌ترسد و حاضر نیست حاکمیت را با توده مردم شریک باشد اینچنین است. کابینه آن که رصد می‌شود، چیزی جز عموها و عموزاده‌ها آن را تشکیل نداده است، چیزی حدود ۵ درصد جمعیت! این اقلیت پنج درصدی را برده‌های آزاد شده‌ای تشکیل می‌دادند که از امریکا به لیبریا آمده بودند و بر قبایل بومی ان منطقه حکومت می‌کردند. پویا جبل عاملی در پادکست اکوپدیا، با بیان تاریخ لیبریای دهه شصت، ترس تصمیم گیران و افراد حوزه قدرت از شکل گیری طبقه متوسط را یکی از موانع شکوفایی اقتصاد و توسعه می‌خواند.