اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران خودرو چه بلایی سر سمند می آورد؟/ منتظر افزایش قیمت بازاری سمند باشید
به گزارش اکو ایران، ایران خودرویی ها قصد دارند در نیمه دوم سال جاری در مجموع نزدیک به 62 هزار دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این خودروساز همچنین از برنامه فروش خود حول و حوش تیراژ تولید در سایت کدال سازمان بورس رونمایی کرد. این تیراژها در حالی از سوی ایران خودرویی ها هدف گذاری شده که با آمارهای نیمه اول سال تفاوت فاحشی دارد. آبی های جاده مخصوص در نیمه اول سال جاری در مجموع حدود 25 هزار و 100 دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود نهایی کردند. این خودروساز حول و حوش 24 هزار و 700 دستگاه هم سمند را برای متقاضیان این خودرو فاکتور کرده است. مقایسه تیراژ عملیاتی تولید و فروش سمند با هدف گذاری ایران خودرو در تولید و عرضه سمند برای نیمه دوم سال جاری از نگاه رویایی مدیران این خودروساز برای سمند حکایت می کند. خطوط تولید ایران خودرو اگر بخواهد به برنامه ریزی خود وفادار بماند باید بیش از 36 هزار و 800 دستگاه انواع سمند نسبت به نیمه اول امسال تولید کند. به زبان درصد ایران خودرویی ها باید تولید نخستین خودرویی که عنوان ملی را یدک می کشد را حدود 146 درصد رشد دهند. همین رویاپردازی در فروش سمند هم به چشم می آید. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص اگر بخواهد به برآورد خود برای فروش سمند در نیمه دوم سال وفادار ماند باید حدود37 هزار و 500 دستگاه بیشتر از نیمه اول سال جاری برای مشتریان فاکتور کند. به عبارت دیگر برای تحقق پیش بینی ایران خودرو، این خودروساز باید فروش خود را به نسبت به نیمه اول سال حول و حوش 152 درصد رشد دهد. اما آنچه سبب نگرانی بازار شده آمارهایی است که ایران خودرویی در ارتباط با تولید و فروش سمند در صورت های مالی خود در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند. ایران خودرویی ها اگر بخواهند به هدف گذاری خود در تولید سمند دست یابند، باید ماهانه به طور میانگین نزدیک به 10 هزار و 300 دستگاه سمند را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. بنابراین در مجموع طی مهر و آبان سال جاری باید در صورت های مالی ایران خودرویی ها در ستون تولید سمند عددی در حدود 20 هزار و 650 دستگاه نوشته شده باشد. اما بررسی صورت های مالی آبی های جاده مخصوص نشان می دهد این خودروساز تنها توانسته حدود هشت هزار و 250 دستگاه انواع سمند را در خطوط تولید خود نهایی کند. این تیراژ نشان می دهد ایران خودروی تا پایان آبان 1402 حدود 60 درصد از هدف گذاری خود برای تولید سمند عقب مانده است. وضعیت فروش هم چنگی به دل نمی زند. آن طور که برآوردهای ایران خودرویی ها نشان می دهد این خودروساز ماهانه به طور میانگین باید نزدیک به 10 هزار و 350 دستگاه سمند را روانه بازار کنند. این تیراژ میانگین یعنی این خودروساز باید در پایان مهر و آبان امسال نزدیک به 20 هزار و 700 دستگاه سمند فروخته بود. اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده نشان می دهد این خودروساز طی دو ماهه ای که از فصل پاییز سال جاری سپری شده تنها توانسته هفت هزار و 250 دستگاه سمند را در دسترس متقاضیان قرار دهد. بنابراین این خودروساز از برآورد پیش بینی شده خود در فروش سمند حدود 64 درصد عقب است. عقب ماندگی ایران خودرویی ها در تولید و عرضه سمند زنگ خطر را برای سمند در بازار به صدا در آورده است. به نظر می رسد تحقق هدف گذاری ایران خودرو برای تولید سمند با توجه به مدت باقی مانده تا پایان سال 1402 بیش از هر چیز نیازمند معجزه است. با روندی که آبی های جاده مخصوص در تولید و فروش سمند در پیش گرفته اند افزایش قیمت بازاری این خودرو بعید نیست.