اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رشد فروش خودروسازان در شهریور ماه
به گزارش اکوایران؛ صنعت خودروسازی بورس تهران یکی از صنایع سنگین و ریالی بازار به حساب می آید. بازدهی شاخص صنعت خودرو در شهریور ماه منفی بود و این صنعت با کاهش تراز بیش از 8 درصد جایگاه سوم را در صنایع نزولی شهریور ماه به دست آورد. با شروع مهر ماه و انتشار گزارش عملکرد شهریور ماه، صنعت خودرو سازی نشان داد که در سال جاری روند رو به رشد قابل توجهی را در فروش ماهانه خود دنبال می کند. در گزارش های قبلی از رشد 205 درصدی فروش شهریورماه خمحور و رشد 482 درصدی فروش شهریور ماه خاور به نسبت فروش شهریور 1400 آن ها گفتیم و در این گزارش با توجه به اطلاعیه های منتشر شده در روز 10 شهریور در سامانه کدال به بررسی عملکرد ماهانه خشرق و خوساز پرداخته ایم. روند فروش ماهانه خشرق از ابتدای سال 1400 سهام شرکت الکتریک خودرو شرق با نماد خشرق در بازار دوم بورس تهران معامله می شود. این نماد 751 میلیارد تومان از ارزش بازاری صنعت خودرو را تشکیل داده و یکی از نماد های سبک این صنعت سنگین به شمار می رود. این نماد به نسبت شناوری، از حجم معاملات بالایی برخوردار است که نشان دهنده فعالیت نوسان گیر ها در جریان معاملاتی این سهم است. فروش ماهانه خشرق در دو فصل ابتدای سال حالت فصلی دارد اما در پاییز و زمستان از یک روند کم شیب پیروی می کند. روند فصلی فروش ماهانه خشرق در دو فصل ابتدای سال به شکلی است که در ماه انتهایی این دو فصل که خرداد و شهریور است رشد قابل توجهی در فروش ماهانه به نسبت دو ماه دیگر همان فصل دارد. در شش ماهه سال جاری به جز فروردین ماه، فروش ماهانه به نسبت ماه مشابه در سال قبل رشد داشته است و بیشترین رشد ماه به ماه در مرداد ماه با افزایش 85 درصدی فروش ماهانه به نسبت مرداد 1400 رخ داده است. با وجود فروش 166 میلیارد تومانی مرداد ماه، نماد خشرق در شهریور ماه با توجه به همان روند فروش فصلی، رشد 10 درصدی داشت و با 182 میلیارد تومان فروش در شهریور ماه رشد 33 درصدی فروش این ماه را به نسبت شهریور 1400 به ثبت رساند. متوسط فروش ماهانه خشرق در سال گذشته 115 میلیارد تومان در ماه بوده که در شش ماهه گذشته این عدد با رشد 33 درصدی به 153 میلیارد تومان در ماه رسیده است. در نهایت مجموع فروش شش ماهه سال گذشته برای خشرق 666 میلیارد تومان بوده که با رشد 37.6 درصدی در شش ماهه امسال، 251 میلیارد تومان افزایش یافت و به 917 میلیارد تومان رسید. روند فروش ماهانه خوساز در 18 ماه اخیر نماد خوساز متعلق به سهام شرکت محور سازان ایران خودرو می باشد. این سهام نیز مشابه خشرق در بازار دوم بورس تهران معامله می شود و ارزش بازاری آن بیش از 1.3 هزار میلیارد تومان است. قیمت سهام خوساز از ابتدای مرداد ماه در یک روند صعودی قرار دارد و هنوز کف حمایتی این کانال را نشکسته است. قیمت خوساز از ابتدای سال 82 درصد  رشد داشته است که بازدهی قابل توجهی برای سهام یک شرکت صنعت خودرو به حساب می آید. فروش ماهانه خوساز نیز در شش ماهه ابتدایی سال روندی فصلی دارد و مشابه خشرق در نیمه دوم سال روند کم شیبی را دنبال می کند. فروش ماهانه خوساز در شش ماهه ابتدایی امسال با افزایش 683 میلیارد تومانی معادل 117 درصد رشد به نسبت 581 میلیارد تومان فروش شش ماهه ابتدایی سال 1400، به رقم هزار و 265 میلیارد تومان رسیده است. متوسط فروش ماهانه در سال گذشته برای خوساز 119 میلیارد تومان بوده اما در شش ماهه امسال با افزایش 77 درصدی به 211 میلیارد تومان رسیده است. فروش شهریور ماه خوساز به نسبت مرداد ماه 59 میلیارد تومان افزایش داشته و به 269 میلیارد تومان رسیده است. در مقایسه ماه به ماه، فروش شهریور ماه کمترین رشد را با 57 درصد افزایش به نسبت شهریور 1400 داشته و بیشترین رشد ماه به ماه نیز مربوط به اردیبهشت ماه با افزایش 206 درصدی است. خوساز و خشرق در کنار دو خودرو ساز دیگری که بررسی کرده بودیم نشان دادند که خودروسازان شهریور ماه خوبی را داشتند و ارزش بنیادی سهام های خودرویی رو به رشد است که اکثرا از افزایش حجم فروش نشأت می گیرند.