اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توسعه ایرانی با زور یا اختیار؟
آیا جامعه ایرانی سزاوار این نیست که در پروسه توسعه همپای نخبگان مشارکت داشته باشد و این پروسه از طریق بسط نهادهای مدنی وتقویت بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که اکوایران با مقصود فراستخواه جامعه شناس درمیان گذاشته است.او معتقد است که توسعه از بالا به پایین آن هم با چاشنی زور یکی از خطاهای راهبردی نخبگان توسعه گرا در ایران بوده است و به همین دلیل توسعه ایرانی هیچ گاه به پدیده‌ای با ثبات و ماندگار در ایران تبدیل نشد و با عقب‌گردهای تاریخی روبرو شد.