پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۲/۰۱/۰۵ / /
سفیدی لبنیات از سفره‌مان رفت
در ادامه بررسی مصرف شیر، سراغ لبنیات رفتیم که مصرف آن، جانشین شیر در تامین مواد اولیه مثل کلسیم و پروتئین است. در این بررسی مشاهده می‌شود که نسبت به انتهای دهه هشتاد، مصرف لبنیات یک سوم کاهش یافته است.