اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هشدار بودجه ای به شهرداری تهران
اولین گزارش خزانه دار از وضعیت دخل و خرج شهرداری تهران در سال 1401 امروز در صحن شورای شهر تهران ارائه شد .حبیب کاشانی عضو و خزانه دار شورا با تشریح عملکرد مالی شهرداری تهران در دوماهه نخست سال تاکید کرد: در دو ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده در صورتی که می‌بایست ۸۳۰۰ میلیارد تومان وصول می‌شد؛ به عبارتی دیگر درصد تحقق نسبت به بودجه مصوبه دو ماهه سال جاری ۲۴.۸۲ درصد بوده است.  حبیب کاشانی درجلسه امروز شورای شهر تهران در تشریح گزارش درآمدهای دو ماهه  شهرداری تهران برای فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه  گفت: براساس مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده مبلغ ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان در سه بخش درآمدها و منابع هزینه تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد پایدار و ناپایدار تقسیم‌بندی شده است. در بخش درآمدها و منابع درآمدها به مبلغ ۳۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۷۶ درصد بودجه و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۸۰۸۳ میلیارد تومان معادل ۱۶ درصد و برای منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۳۹۴۰ میلیارد تومان حدود هشت درصد در نظر گرفته شده است. خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دو ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری مبلغ ۸۳۹۵ میلیارد تومان پیش‌بینی وصول بوده است، ادامه داد: از این مبلغ حدود ۲۰۸۳ میلیارد تومان وصول گردیده است. به عبارتی دیگر درصد تحقق نسبت به بودجه مصوبه دو ماهه سال جاری ۲۴.۸۲ درصد بوده است. کاشانی ادامه داد: در حوزه درآمدها می‌بایست در دو ماهه نخست سال جاری مبلغ ۶۳۹۱ میلیارد تومان به حیطه وصول در می‌آمد که مبلغ یک هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان یعنی معادل ۲۹.۵۶ درصد وصول شده است. در حوزه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز می‌بایست در دو ماه نخست سال جاری مبلغ یک هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود ۲۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۱.۹۱ درصد وصول شده است. خزانه‌دار شورای شهر تهران تاکید کرد: در حوزه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز در دو ماهه سال جاری مبلغ ۶۵۷ میلیارد تومان وصول شده که حدود ۱۶۹ میلیارد تومان یعنی معادل ۲۵.۷۳ درصد وصول شده است. کاشانی در تشریح هزینه تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی شهرداری تهران در دو ماهه نخست سال جاری گفت: در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های نقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است لذا با عملکرد حدود هشت میلیارد تومان نزدیک به ۰.۰۲ درصد جذب انجام شده است. همچنین در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۳۹۰۶ میلیارد تومان ابلاغ شده است که با عملکرد حدود شش میلیارد تومان تقریبا ۰.۱۴ درصد جذب گردیده است. در نتیجه در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان ابلاغ شده است که با عملکرد حدود ۱۴ میلیارد تومان تقریبا ۰.۰۳ درصد جذب انجام شده است. خزانه‌دار شورای شهر تهران تاکید کرد: در بودجه مصوب سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب بودجه داشتیم که مبلغ ۱۴ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان آن پایدار یعنی معادل ۲۸.۹۴ درصد و مبلغ ۳۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۷۱.۶ درصد ناپایدار است. در عملکرد دو ماهه نخست سال جاری در مجموع مبلغ ۲۰۸۳ میلیارد تومان وصولی بوده که مبلغ یک هزار و ۳۹ میلیارد آن یعنی معادل ۴۹.۸۷ درصد پایدار و مبلغ یک هزار و ۴۴ میلیارد تومان آن یعنی معادل ۵۰.۱۳ درصد ناپایدار بوده است. در دو ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده در صورتی که می‌بایست ۸۳۰۰ میلیارد تومان وصول می‌شد؛ لذا شهرداری تهران در دو ماهه نخست سال جاری حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان از برنامه مصوب عقب افتاده است. ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران  هم  در جریان بررسی گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف شورا بحث کنترل هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری تهران است. گزارش کاشانی یک پیوست 343 صفحه‌ای داشت که تعدادی آمار و ارقام از این پیوست درآوردم. این گزارش دو ماهه اصلا نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد و حتما در ماه‌های آینده وضعیت درآمدی شهرداری بهبود پیدا می‌کنند و اعداد بالاتر می‌رود. یک مثل معروف در حوزه بودجه و اقتصاد می‌گوید بودجه چوب تعدیل سیاستمداران است. با این گزارش به عنوان کلاس اول این چوب آرام به بدن ما نواخته شده. او ادامه داد: آقای کاشانی گفتند از مجموع 50هزار و 37میلیارد تومان درآمد مصوب امسال، درآمد 38 هزار و 340 میلیارد تومان است، منابع اول؛ 8 هزار میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای و 3 هزار و 940 میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. « واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش املاک و واگذاری دارایی‌های مالی یعنی گرفتن وام. این سه بخش بودجه شهرداری تهران است که 76 درصد آن درآمد است و حدود 24 درصد منابع است که فروش املاک و یا گرفتن تسهیلات از بانک‌ها است. امانی اضافه کرد: در مجموع نسبت به کل بودجه سال وصولی شهرداری 4 درصد بوده است. در بخش منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 20 میلیارد تومان از فروش اموال است و 3میلیارد تومان از طریق تبصره سه و چهار ماده 101 قانون شهرداری‌هاست که جمعا 25 میلیارد تومان شده است. در حوزه تسهیلات 27 میلیارد تومان وام در این دو ماه دریافت شده و 155 میلیارد تومان وصول چک‌های مربوط به طلب شهرداری در سال های گذشته است. جمعا 168 میلیارد تومان در این بخش وصول شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: یک کد در صفحه چهار تا 15 جدول پیوست این گزارش است. کد طبقه‌بندی 100 هزار که جمع کل آن 1889 میلیارد تومان درآمد در دو ماهه اول است. 636 میلیارد تومان در دو ماهه اول از محل ارزش افزوده است؛ یعنی 33درصد از درآمدهای شهرداری در دو ماهه اول از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است. 43درصد یعنی 817 میلیارد تومان از محل کد 110 200 درآمدهای ناشی از توسعه شهر است. این عضو شورای شهر اضافه کرد: تا  سال 97 در بودجه شهرداری عنوانی تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای داشتیم. از سال 97 وزارت کشور یک ابلاغیه زد و این عنوان را « درآمدهای ناشی از توسعه شهر»  کرد. فرق آن این است که تا سال 97 می‌گفتیم این کد درآمدی مثل نفت برای دولت است؛ به یک معنا درآمد کسب نمی‌کنیم و  سرمایه شهر را می‌فروشیم. اگر سرمایه شهر را می‌فروشیم  باید به همان میزان در شهر سرمایه گذاری کنیم؛ یعنی هر چه پول از این کد به دست می‌آید باید صرف توسعه شهر شود؛ ولی نمی‌توانستیم و مشکل بود. اما همیشه در حوزه مالی مواظب بودیم که این بخش از درآمد را به طرح‌های توسعه‌ای شهری اختصاص دهیم. اشتباهی که وزارت کشور کرد این بود که؛ به این درآمد، عنوان درآمدهای ناشی از توسعه شهر داد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیست و شهرداری‌ها می‌توانند در مقابلش هزینه تعریف کنند.  احتیاطی که تا سال 97 در شهرداری‌ها بود عملا از بین رفت و عنوان آن کلا عوض شد. امانی با بیان اینکه 817 میلیارد تومان در دو ماهه اول معادل 43درصد  از کل درآمدهای شهرداری از این محل است، تاکید کرد: نتیجه این است که 76درصد  کل درآمد شهرداری یا از محل ارزش‌افزوده یا از محل حوزه شهرسازی یا همان درآمد ناشی از توسعه شهر است. 161 میلیارد تومان از محل بهره برداری از فضای سبز است که اعلام شد عمده ان مربوط به قطع اشجار است که باید صرف توسعه فضای سبز شهر شود. در بخش توسعه شهری که 817 یا 818 میلیارد تومان در دو ماهه اول شهرداری درآمد داشته، 17 میلیارد تومان آن مربوط به تراکم پایه مسکونی بر اساس طرح تفصیلی، 38 میلیارد تومان بر اساس تراکم تجاری بر اساس طرح تفصیلی و 327 میلیارد تومانش ناشی از درآمد ناشی از مازاد تراکم پایه مسکونی است؛ یعنی بخش عمده ای از درآمد توسعه شهری که مربوط به حوزه شهرسازی می شود مربوط به کد 110 200 است که می گوید مازاد تراکم پایه مسکونی و 37درصد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری در نقاط مختلف شهر است. ارزش افزوده معابر و بن‌بست‌هایی که باز شده نیز 306 میلیارد تومان بود.پس مجموع این 817 میلیارد تومان که ناشی از کد توسعه درآمدهای ناشی از توسعه شهر است مربوط به سه موضوع مازاد تراکم پایه مسکونی، عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و قطع درختان و کسر پارکینگ است. این عضو شورا تاکید کرد: این گزارش هر چند مربوط به دو ماهه اول سال است و تغییر خواهد کرد اما هشداری به شهرداری تهران است که مسئولی اصلی دخل و خرج شهرداری است و کسب درآمد و منابع هنر شهردار تهران است. بر اساس این گزارش دو کد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض توسعه شهری یا به تعبیر عرفی درآمدهای ناشی از حوزه شهرسازی حدود 80درصد درآمد شهرداری را در دو ماهه اول سال تشکیل داده است و سایر کدهای درآمدی و منابع  هنوز فعال نشدند و به حرکت درنیامدند. باید سنسور شهرداری فعال شود و ببیند مسئول هر کدام از این کدها  چه کسی و کدام حوزه معاونت شهرداری است و به آنها هشدار دهد  که چرا در دو ماهه اول عملکرد صفر داشتند و فقط در حوزه شهرسازی و مالیات بر ارزش افزوده درآمد داشتیم. امانی با بیان اینکه در این گزارش وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری از حیث درآمد و هزینه اصلا مشخص نشده است گفت: همچنین در این گزارش وضعیت مطالبات شهرداری از یک سو و بدهی‌های آن از سوی دیگر و این که شهرداری چه برنامه‌ای برای این موضوع مهم و شفاف سازی و تعیین تکلیلف آنها دارد مشخص نشده است. تاثیر افزایش حقوق مصوبات شورای عالی کار، مصوبات دولت در زمینه حقوق کارگران و کارمندان و تاثیر آن بر هزینه‌های شهرداری باید شفاف و روشن شود. آقای فروزنده، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهر اعلام کردند، این دو مصوبه حدود 8 هزار میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری دارد که اگر این گونه باشد، شاخص و میزان ما برای 60درصد اعتبارات شهرداری در طرح‌های توسعه شهری و 40درصد  در هزینه‌ای تغییر خواهد کرد. 40 درصد هزینه‌ای به بالای 50درصد افزایش می‌یابد؛ برنامه شهرداری برای ایجاد این توازن چه خواهد بود؟ باید احکام قطعی در تیر ماه صادر شود تا بدانیم بار مالی این افزایش‌ها به چه میزان بر هزینه‌های جاری و به طور طبیعی بر هزینه‌های عمرانی شهرداری تاثیر می‌گذارد. سناریوهای متعددی را می‌توان بر اساس این گزارش برای منابع و درآمدهای شهرداری تا پایان سال ترسیم کرد که خوشبینانه‌ترین آنها حاکی از کسر بودجه سال جاری خواهد بود مگر شهردار با هنر تامین منابع خودش بتواند کسری بودجه را جبران کند. ابوالفضل فلاح معاون شهردار تهران  پس از ارائه گزارش توسط حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ گفت: نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه ما حتی یک ریال فروش ملک برای تمام پرداخت‌ها از جمله حقوق به پرسنل و کارمندان نداشته‌ایم. وی با اشاره به پرداخت ۴۲۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و نگهداشت شهر تهران در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه ادامه داد: ۲۵۰ میلیارد تومان نیز تحت عنوان پاداش پایان خدمت به ۱۱۰۰ نفر بازنشستگان اتوبوسرانی پرداخت شده است و این در حالی است که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه مناطق و ۷۳۱ میلیارد تومان نیز در حوزه عمرانی طی فروردین و اردیبهشت‌ماه هزینه شده است و در کنار این اقدامات باید پرداخت دیون بابت بازپرداخت اوراق مشارکت نیز اشاره کرد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که در ۱۰ ماهه گذشته حتی یک ریال نیز ما عقب‌ماندگی در بخش بازپرداخت اوراق مشارکت نداشته‌ایم. معاون شهردار تهران با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای اخذ مالیات ۱۴۰۰ افزود: در این بخش نیز یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان مالیات مربوط به سال ۱۴۰۰ اخذ شد که کمک شایانی برای شهرداری تهران شد. فلاح با اشاره به اینکه در همین مدت قراردادها و تفاهم‌نامه‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به امضاء رسیده است، گفت: به عنوان مثال قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی جهت تامین قطعات مترو به امضا رسیده است که در این بخش نیز ۲۲۰ میلیارد تومان پیش‌پرداخت منظور شده است. وی با اشاره به توجه شهردار تهران به منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد: در این بخش جلسات متعدد و چند ساعته‌ای هر هفته با حضور آقای زاکانی برگزار و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.