اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهبود نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در بهار امسال؛ مطالبات ارزی از ریالی عقب ماند
به گزارش اکوایران، وضعیت مطالبه‌های بانکی در بهار امسال تاحدودی بهبود یافته اما همچنان با میزان استاندار جهانی فاصله دارد. نسبت بالای تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی همواره یکی از معضلات بانک‌ها و نظام بانکی به شمار می‌رود که می‌تواند باعث تشدید شکنندگی بانک شود زیرا بسیاری از بانک‌ها که دارای نسبت تسهیلات غیرجاری قابل قبولی هستند نیز با تنگنای نقدینگی مواجه هستند و اگر این نسبت نیز بخواهد در شرایط مطلوب نباشد شرایط وخیم‌تر می‌شود. تسهیلات غیرجاری در واقع همان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول یا همان تسهیلات وصول نشده بانک‌هاست. مطالبه‌های غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در دو بخش ریالی و ارزی نشان می‌دهد این نسبت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش و تا حدودی بهبود یافته است اما نسبت به فصل قبل یعنی زمستان سال گذشته وخیم شده است. بر اساس این گزارش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در بهار امسال در بخش ریالی به 4.9 درصد، در بخش ارزی به 16.9 درصد و در بخش کلی ریالی و ارزی به 7.2 درصد رسیده است. براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید بین ۳ تا ۵ درصد باشد. بهبود مطالبات بانک‌ها در بهار امسال وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در بهار امسال به 4.9 درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 12.5 درصد کاهش و بهبود داشته است. این نسبت در بهار سال گذشته معادل 5.6 درصد بوده است. بهبود نسبت مطالبات غیرجاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در حالی رخ داده که این نسبت در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایش یافته است. نسبت مطالبات غیرجاری (ریالی) در زمستان سال گذشته معادل 4.4 درصد بوده که با افزایش 11.4 درصدی به 4.9 درصد در بهار امسال رسیده است. نسبت مورد اشاره در بهار امسال به تفکیک ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب برابر با 4.7، 5.1 و 4.9 درصد بوده است. مطالبات ارزی بانک‌ها مغایر با استاندار جهانی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در بخش ارزی در مقایسه با بخش ریالی در وضعیت وخیمی قرار دارد و از حد استاندارد جهانی نیز فاصله دارد. نسبت مطالبات غیرجاری در بخش ارزی در بهار امسال برابر با 16.9 درصد بوده که در مقایسه با بهار سال گذشته حدود 10 درصد کاهش داشته و در مقایسه با بخش ریالی کاهش کمتری را به ثبت رسانده است. نسبت مطالبات غیرجاری ارزی نیز همانند ریالی در بهار امسال نسبت به فصل قبل یعنی زمستان سال گذشته وخیم‌تر شده و معادل 1.8 درصد افزایش داشته است. بهبود 14 درصدی نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در مجموع نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) در بهار امسال به سطح 7.2 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.2 درصد کاهش و نسبت به زمستان سال گذشته 1.8 درصد افزایش داشته است. علیرغم بهبود نسبت مطالبات غیرجاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، این نسبت همچنان با مقدار استاندار جهانی فاصله دارد.