اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مطمئن ترین استان در مبادلات چک
به گزارش اکو ایران، روند چک‌های برگشتی در کشور مسیری نزولی را پشت سر گذاشته و در فروردین ماه امسال به سطح پایینی رسیده است. این رقم از حیث تعداد برابر با 7 درصد بوده و معادل با ماه قبل در مراتب پایین ثبت شده است. بررسی این آمار به تفکیک استان‌ها نشان می دهد نسبت چک‌های برگشتی به کل مبادلات از این مسیر کمترین سطح نرخ های برگشتی در استان گیلان به ثبت رسیده است. رکوردزنی نرخ تعداد برگشتی ها در کهگیلویه و بویر احمد در حالی که در کل کشور نرخ چک های برگشتی از حیث تعداد برابر با 7 درصد ثبت شده این رقم در استان ها دامنه ای متفاوت را رقم زده است. در همین رابطه داده های بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نشان می دهد نسبت برگشتی ها به کل تعداد مبادله ای در بازه 4.8 درصد تا 11.1 درصد بوده است.  طبق آمار بانک مرکزی در این مقطع نرخ برگشتی‌ها در گیلان برابر با 4.8 درصد ثبت شده و کمترین سطح را داشته است. در مقابل هم بیشترین نسبت این شاخص در استان کهگیلویه و بویراحمد رقم خورده و برابر با 11.1 درصد بوده است. برگشت خوردن 17.3 درصد چک ها در ایلام رده بندی استان ها از جهت مبلغ چک های برگشتی اما دامنه ای دیگر را ثبت کرده است. در این آمارها بانک مرکزی نشان می دهد در هر استان چه مبلغی از مبادلات چک‌ها درکشور برگشت خورده است؟ این رقم در کل کشور حدودا 31 هزار و 74 میلیارد تومان بوده و نرخ آن معادل با 9.5 درصد به ثبت رسیده است.  دامنه نرخ برگشتی ها درکشور نشان می‌دهد این نرخ از بازه 6.7 درصد تا 17.3 درصد رد نقاط مختلف کشور به ثبت رسیده است. کمترین میزان برگشتی ها به کل مبادلات چک در فروردین ماه  در استان گیلان رقم خورده است. این استان هم از حیث تعداد و هم ار حیث مبلغ کمترین مرتبه را داشته و از این حیث مطمئن ترین استان در مبادلات چک قلمداد می شود. در مقابل 17.3 درصد از کل مبلغی که در استان ایلام از طریق چک جابجا شده برگشت خورده که ارزشی معادل با 36 میلیارد و 800 میلیون تومان داشته است.