اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ستاد ایجاد بحران در بازار خودرو
اما در ایران اوضاع متفاوت است. با وجود اینکه خودرو در ایران بسیار غیرقابل دسترس تر از مابقی دنیاست و رقابت دیوانه وار بازار حهانی خودرو در اینجا وجود ندارد، روزی نیست که مردم و مسئولین درگیر مسائل و حاشیه‌های بازار خودرو نشوند. این معضل حاصل سیاست‌های غلطی است که در طول سالیان متمادی روی هم انباشته شده و حالا خودرو را تبدیل به یک بحران کرده است. نکته جالب تر اینجاست که راه حل‌هایی که برای برون رفت از این بحران‌ها انتخاب می‌شود در ادامه خود به مشکلی جدید تبدیل می‌شوند! مثال جدیدش واردات خودرو و دعوا بر سر قیمتگذاری آن است.