اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کلید زاکانی برای ۷ برابر کردن ساخت و ساز
مدیران کنونی شهر تهران تاکید دارند این قفل در دوره مدیریت گذشته شهر تهران زده شده است. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران هم در پاسخ به این سخنان گفته است اینکه گفته می‌شود مدیران شهری گذشته بر ساخت‌وساز در شهر تهران قفل زده‌اند و در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و حمایت از تولید داخلی نام‌گذاری کردند، ما آن قفل را باز می‌کنیم، اگر ایشان بررسی بیشتری کنند و اطلاعات درستی را از بدنه شهرداری و مناطق بگیرند، متوجه می‌شوند قفل‌هایی که مدیریت شهری گذشته اعم از شورا و شهرداری بر ساخت‌وساز زده در اصل قفل بر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف طرح تفصیلی و خلاف ضوابط ملاک عمل و خلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده که اتفاقا تصمیمات مدیریت شهری دوره پنجم در راستای منویات رهبری و ترجیح حقوق عمومی بر منافع غیرقانونی برخی افراد جامعه بوده است. قفلی که ما زدیم بر اقدامات سلیقه‌ای و نظامات معیوب مبتنی بر امضاهای طلایی و رانت‌زا بوده و قفل بر منافع اقلیتی سوداگر در شهرداری و جامعه بود.