اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر اقتصاد: سال آتی به اندازه تمام سال‌های قبل، در گمرک ایکس‌ری مستقر می‌کنیم