اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سهم ایران از بازار اوراسیا
به گزارش اکوایران؛ جزییات تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا، طی نه ماه سال 1400 پرداخته است. بر اساس این گزارش، تجارت کالایی بدون نفت خام ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماه نخست 1400 معادل 2.2 میلیارد دلار با وزن تقریبی 4.9 میلیون ‌تن بوده است. از این مقدار، حدود 2.9 میلیون تن به ارزش 1.3 میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه و در مقابل، 2.1 میلیون‌ تن کالا به ارزش 878 میلیون دلار نیز مربوط به صادرات ایران به این اتحادیه است. در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران آمده است: ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی با افزایش حدود 33 درصدی همراه بوده است و از لحاظ وزنی نیز صادرات و واردات ایران با این اتحادیه طی بازه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ترتیب با افزایش حدود 3 درصدی و 12 درصدی همراه بوده است. همچنین، طی 9 ماه نخست 1400، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه مثبت بوده و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تراز تجاری ایران با کشورهای روسیه، ارمنستان و بلاروس، تضعیف و با کشورهای قرقیزستان و قزاقستان بهبود یافته است. این گزارش در ادامه نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل 27) ایران به اتحادیه اوراسیا طی 9 ماه نخست 1400، حدود 6.7درصد و واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه حدود 44.7 درصد افزایش یافته که عامل مسلط بر آن، به ترتیب سهم 8.4 واحد درصدی صادرات «پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی» و سهم 76 واحد درصدی واردات «گندم معمولی» بوده است. طی 9 ماه 1400 حدود 1.7 میلیون تن کالای غیرنفتی (بدون احتساب فصل 27 ) به ارزش 806 میلیون دلار از ایران به مقصد کشورهای اتحادیه اوراسیا صادر شده است. بیشترین ارزش صادرات ایران به این گروه کشورها به «پسته‌ با پوست تازه یا خشک» اختصاص داشته است. ایران طی 9 ماه 1400 حدود 99 میلیون دلار از این کالا را به اوراسیا صادر کرده که سهم تقریباً 12 درصدی از ارزش کل صادرات ایران به این گروه کشورها طی مدت مورد بررسی را تشکیل می‌دهد. همچنین دومین و سومین کالای صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا «پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی»و «کیوی تازه» است و پس از آن «فلفل فرنگی» قرار دارد. علاوه ‌بر این، طی 9 ماه 1400 ،قریب به 63 درصد ارزش صادرات کالای غیرنفتی ایران به اوراسیا، به 30 کالا اختصاص داشته است. در عین حال، بیشترین سهم از واردات ایران از اتحادیه اوراسیا طی 9 ماه نخست 1400 نیز به «محصولات نباتی» اختصاص داشته که 2.4 میلیارد تن از این قسمت به ارزش حدود 811 میلیون دلار که حدود 63 درصد از ارزش واردات ایران از اتحادیه اوراسیا طی 9 ماه نخست 1400 را به خود اختصاص داده، وارد شده است. با این حال، بیشترین ارزش واردات ایران از این قسمت، به فصل 10 یعنی غلات اختصاص داشته که حدود 97 درصد از واردات این بخش را تشکیل می‌دهد؛ همچنین «گندم معمولی» نیمی از واردات ایران از کشورهای اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص داده است. این گزارش حکایت از آن دارد که در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در 9 ماه نخست 1400 بیشترین حجم تجارت ایران با کشور روسیه و کمترین آن با کشور بلاروس است. سهم روسیه از ارزش صادرات و واردات ایران به اوراسیا طی مدت مذکور به ترتیب 49.3 درصد و 95.1 درصد است. میزان صادرات و واردات ایران به روسیه در 9 ماه نخست 1400 نیز به ترتیب حدود 433 میلیون دلار و 1.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 9 ماه نخست 1399 به ترتیب با افزایش 29 درصدی و حدود 45 درصدی همراه شده و در نهایت، تضعیف 285 میلیون دلاری تراز تجاری ایران و روسیه را به همراه داشته است.