اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خیز پایه پولی در سال 1401؟ + جدول و نمودار
 به گزارش اکو ایران، روند پایه پولی در ایران مسیری صعودی داشته و نسبت به ماه قبل در حدود 1.3 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی سرانجام پس از سه ماه وضعیت متغیر پایه پولی را در اولین ماه امسال مشخص کرده که افزایش سرعت سالانه این شاخص در اولین ماه سال 1401 بوده است. وضعیت پایه پولی در فروردین 1401 میزان پایه پولی در فروردین ماه امسال با 1.3 درصد رشد نسبت به ماه قبل خود برابر با 611 هزار و 780 میلیارد به ثبت رسید این افزایش به لحاظ مقداری معادل با 7 هزار و 810 میلیارد تومان بوده است. این در حالی بود که وضعیت رشد ماهانه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته برابر با 4 درصد ثبت شده و به سنت هر ساله رکورد دار 12 ماه منتهی به پایان سال شده بود. بنابراین بررسی رشد ماهانه متغیر تورم ساز کشوری نشان می دهد نسبت به ماه قبل رشد ماهانه پایه پولی با 2.5 واحد درصد کاهش مواجه شده وکمترین میزان را در 4 ماه منتهی به فروردین امسال داشته است. اتفاقی که تقریبا در شروع هر سال پس از رشد بالای اسفند ماه به وقوع می پیوندد. به این معنا که با رشد بالای پایه پولی در پایان هر سال در ماه آغازین سال بعد افزایش کمتری در متغیر پایه پولی به ثبت می رسد. این در حالی است که البته هنوز رشد نقطه ای این شاخص در ابتدای امسال سطح بالایی را ثبت کرده است. طبق داده های بانک مرکزی در نخستین مقطع سی روزه سال 1401، پایه پولی در کشور برابر با 146 هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته خود رشد داشته است. این افزایش به لحاظ درصدی معادل با 31.5 درصد بوده که تقریبا با رشد نقطه ای اسفند 1400 برابر بوده است. در ادامه رشد نقدینگی که تا ماه دوم سال جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده پس از افت 0.2 درصدی در اردیبهشت ماه امسال مسیری صعودی را اتخاذ کرده است. رشد 2.3 درصدی نقدینگی در اردیبهشت 1401 حجم شاخص نقدینگی در ابتدای امسال برابر با 4 هزار و 823 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. حاصل تقسیم نقدینگی به متغیر پایه پولی معادل با ضریب فزاینده نام دارد که بهنوعی قدرت خلق پول هر واحد پایه پولی را در هر مقطع محاسبه می کند. این رقم که در پایان سال گذشته به 8 واحد رسیده بود با 0.2 واحددرصد کاهش واجه شده و به 7.8 تنزل پیدا کرد. پس از کاهش نقدینگی در فروردین اما، در ماه بعد این رقم 2.3 درصد رشد پیدا کرده و به 4 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسید. بررسی رشد نقطه ای این شاخص نشان می دهد میزان نقدینگی در ایران هزار و 333 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و رشدی 37 درصدی را در این مدت به ثبت رسانده است. درنهایت بررسی وضعیت رشد نقطه ای متغیرهای تورم ساز نشان می دهد حجم پایه پولی که نسبت به سال قبل در حال کاهش بوده اکنون از روند نزولی آن کاسته شده و تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که رشد نقطه ای نقدینگی همچنان مسیری نزولی داشته است.