اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پنج مقصد تجاری ایران در اولین ماه 1401 + نمودار
به گزارش اکوایران؛ در مدت زمان مورد بررسی پنج کشور «چین»، «امارات متحده عربی»، «عراق»، «ترکیه» و «افغانستان» عمده مقاصد صادرات کالایی ایران (بدون نفت خام ) در فروردین 1401 بوده اند که حدود 71 درصد از ارزش کل صادرات ایران در مدت زمان مذکور را به خود اختصاص داده اند.  براساس داده های اعلام شده در اولین ماه سال جاری بدون احتساب نفت خام، صادرکنندگان موفق به صادرات حدود 9.6 میلیون تن کالا به ارزش 6.5 میلیارد دلار شده بودند. داده های اعلام شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشان دهنده آن است که صادرات ایران در فروردین 1401 از لحاظ ارزشی با افزایش حدود 25 درصدی و از لحاظ وزنی با کاهش10.2درصدی نسبت به فروردین 1400 همراه بوده است. از سوی دیگر براساس ارزیابی های صورت گرفته تراز تجاری ایران در فروردین 1401 برابر با 875 میلیون دلار  بوده که در مقایسه با فروردین 1400بیش از 5 برابر شده است. عمده مقاصد صادراتی ایران براساس گزارش منتشر شده پنج کشور «چین»، «امارات متحده عربی»، «عراق»، «ترکیه» و «افغانستان» عمده‌ترین مقاصد صادرات کالایی(بدون نفت خام) ایران در فروردین 1401 بوده اند که نزدیک به 71 درصد از ارزش کل صادرات ایران در مدت مذکور را به خود اختصاص داده اند. دادهای منتشر شده نشان دهنده آن است که چین با سهم 35 درصدی (حدود 3.1 میلیارد دلار) بالاترین ارزش صادرات ایران  در فروردین 1401 را داشته که در مقایسه با فروردین 1400 ،به لحاظ ارزشی افزایش حدود 33 درصدی را تجربه کرده است. پس از چین، امارات با سهم 18 درصد ( 668 میلیون دلار) و عراق با سهم 11.5 درصد (426 میلیون دلار) در رده دوم و سوم قرار گرفته اند. در فروردین 1400 صادرات ایران به کلیه کشورهای مذکور به غیر از افغانستان و عراق نسبت به مدت مشابه سال 1400 با افزایش همراه بوده که بیشترین افزایش نیز در صادرات به ترکیه (افزایش بیش از دو برابری) رخ داده است. عمده مقاصد وارداتی ایران از سوی دیگر براساس داده های اعلام شده عمده  مبادی وارداتی ایران در فروردین 1401  پنج کشور «امارات متحده عربی»، «چین»، «ترکیه»، «هند» و «آلمان» بوده اند. براساس آمار منتشر شده ارزش واردات کالا از امارات متحده عربی 778 میلیون دلار و سهم این کشور از واردات به ایران حدود 28 درصد که بیشترین سهم نسبت به سایر کشورها را به خود اختصاص داده است. پس از امارات متحده عربی، چین با (676)میلیون دلار  و ترکیه (272)  میلیون دلار به ترتیب با سهم 24 درصدی و حدود 10 درصدی قرار دارند. از میان کشورهای ذکر شده واردات از کلیه کشورها در فروردین 1401 در مقایسه با فروردین 1400به جز امارات متحده عربی، افزایش یافته و بیشترین افزایش با 14 درصد متعلق به آلمان بوده است.