اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جدال بر سر خانه‌های 25 متری
به گزارش اکوایران، طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری به عنوان نسخه‌ای قابل درمان برای بازار مسکن کشور مطرح شده است؛ طرحی که مثل سایر طرح‌ها موافقان و مخالفانی دارد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در برابر این طرح موضع گرفتند و می‌گویند قرار نیست چنین پروژه‌‌ای در کشور اجرا شود. در عین حال، برخی کارشناسان اقتصادی و شهری معتقدند در شرایطی که دسترسی به مسکن برای گروهی از جامعه تقریبا ناممکن شده، میکروآپارتمان‌ها به عنوان تجربه‌ای موفق در دنیا، می‌تواند پاسخگوی بخشی از تقاضای مسکن در ایران هم باشد. مخالفان میکروآپارتمان‌ها، معتقدند خانه‌های ۲۵ متری زیبنده مردم ایران نیست و تبعات فرهنگی و اجتماعی دارد. در مقابل موافقان بر این باورند، کوچک‌سازی یک تجربه موفق در دنیا است و در شرایطی که به واسطه نابسامانی بازار اجاره، دسترسی به خرید خانه تقریبا ناممکن شده، این طرح در ایران هم قابلیت پیاده‌سازی دارد.