اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمان طلایی حذف ارز ۴۲۰۰ کی بود؟