اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت بازار خودرو را مین گذاری کرد
رییس سازمان امور مالیاتی از رشد بیش از 16 درصدی وصول مالیات نقل و انتقال خودرو در پایان تیرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد. داود منظور گفت بررسی ها نشان می دهد در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 در مجموع حدود 16 هزار میلیارد ریال از نقل و انتقال خودرو مالیات کسب شد این در حالیست که در مدت مشابه در سال جاری این عدد با رشدی حول و حوش  دو هزار و 600 میلیارد ریال به 18 هزار و 600 میلیارد ریال رسیده است. آن طور که معاون وزیر اقتصاد می گوید دلیل این میزان رشد را باید در فعالیت سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو جست و جو کرد که از  اوایل سال جاری راه اندازی شده است. پیش تر بسیاری از واسطه ها و سوداگران از زیر بار پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو شانه خالی می کردند اما به ایجاد این سامانه مسیر های فرار مالیاتی برای سوداگران در بازار خودرو مسدود شد.در واقع دولت با این سامانه به نوعی بازار خودرو را مین گذاری کرد تا دیگر واسطه ها نتوانند به راحتی گذشته در ان تردد کنند. در همین راستا منظور تاکید می کند ایجاد این سامانه از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده و همین اتفاق رشد درآمدی سازمان امور مالیاتی در این بخش را رقم زده است. بر اساس ساز و کار تعریف شده فروشنده پیش از اینکه برای تعویض پلاک خودرو قدم بردارد باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در مسیر سامانه یاد شده اقدام کند. اما هزینه مالیات نقل و انتقال خودرو چقدر است؟ سازمان امور مالیاتی یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی را تحت عنوان مالیات نقل و انتقال دریافت می کند. بعد از پرداخت این مالیات افراد می توانند نسبت به دریافت نوبت برای تعویض پلاک به سامانه نوبت‌دهی مراجعه کنند.