اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصرار دولت بر تکرار خطاهای پیشینیان