اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بی انضباط ترین رئیس جمهور در تدوین بودجه
به گزارش اکوایران، احمدی نژاد در هیچ یک از ۸ سال ریاست جمهوری خود، لایحه بودجه را در آذرماه به مجلس ارائه نکرد. اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت محمود احمدی نژاد، ۲۵ دی ماه ۸۴ تقدیم مجلس شد و آخرین لایحه بودجه دولت او، نهم اسفندماه ۱۳۹۱ به بهارستان رفت؛ یعنی با تاخیر ۸۴ روزه. کار بودجه در دولت احمدی نژاد چند باری هم به وقت اضافه کشید و به تصویب بودجه دو یا سه دوازدهم منجر شد. او در ۸ سال ریاست جمهوری، لایحه بودجه ۲ سال (۱۳۸۵ و ۱۳۸۷) را در دی ماه، لایحه بودجه ۴ سال(۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱) را در بهمن ماه و لایحه بودجه ۲ سال (۱۳۹۰ و ۱۳۹۲) را نیز در اسفند ماه به مجلس ارائه کرد. اما وضعیت تقدیم لایحه بودجه که در دوران محمود احمدی نژاد، بدون توجه به موعد قانونی و به شکلی بی نظم به مجلس تقدیم می شد، در دولت روحانی به نسبت سامان یافت. حسن روحانی لوایح بودجه ۶ سال ریاست جمهوری اش را حوالی نیمه آذرماه _گاه چند روز زودتر و گاه با چند روز تاخیر_ ارائه کرد. بیشترین تاخیر او در تقدیم بودجه، به سالهای ۹۴ و ۹۷ بازمی گردد که لوایح بودجه مربوط به دو سال ۹۵ و ۹۸ را در دی ماه تقدیم مجلسی ها کرد. از میان این دو لایحه بودجه، بیترسن تاخیر روحانی مربوط به سال ۹۴ است که لایحه بودجه سال ۹۵ به دلیل تعیین وضعیت شرایط اجرایی شدن برجام، به جای ۱۵ آذر، در ۲۷ دی ماه ۹۴ به پارلمان تقدیم شد. از سوی دیگر، دولت احمدی نژاد درحالی مسیر تقدیم بودجه را به بی نظمی کشاند که دولت پیش از او به ریاست سید محمد خاتمی، به ارسال لایحه بودجه سنواتی در آذرماه پایبند بود؛ او حتی لایحه بودجه ۳ سال از دوران ریاست جمهوری خود را پیش از سرآمدن موعد قانونی یعنی پیش از نیمه آذر، به پارلمان تحویل داد. لایحه بودجه ۲ سال را نیز تا ۲۴ آذر به مجلس برد و لوایح بودجه سالهای ۸۱، ۸۳ و ۸۴  را نهایتا در دی ماه تقدیم نمایندگان مجلس کرد. با این پیشینه از زمانبندی دولت ها در تقدیم لایحه بودجه، ابراهیم رئیسی نیز در ۲ سال ریاست جمهوری خود نتوانست لایحه بودجه را در موعد قانونی به مجلس برساند. او برنامه مالی سال ۱۴۰۱ را با تاخیر یک هفته ای، به دلیل آنچه «انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی» خوانده می شد به بهارستان فرستاد. امسال هم هنوز از ارسال لیحه بودجه به مجلس خبری نیست.  با توجه به آنکه در سال جاری، موضوع اولویت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی مجلس مطرح است، به نظر می رسد هر روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه، نیاز به تمدید بودجه امسال برای فصل بهار سال آینده را محتمل تر می کند؛ موضوعی که به کشیده شدن بررسی بودجه به سال آینده منتهی خواهد شد. با همه آنچه گفته شد، این سوال مطرح است که آیا ابراهیم رئیسی، در تقدیم لوایح بودجه و برنامه، مسیر احمدی نژاد را در پیش گرفته است؟