اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چطور آمار دستفروشان یک ساله نصف شد ؟
امیر فتاحیان، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان  به اکو ایران می گوید:دستفروشی پدیده ای است که شهرداری در تولدش نقشی ندارد نه شهرداری و نه شورای شهر .وقتی دستگاه کارآفرین کار تولید نمی کند و یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا می کند ممکن است دستفروش تولید شود . وی ادامه می دهد :‌ما متولی مولودی هستیم که خودمان درتولدش نقش نداریم با توجه با به  نرخ تورم چند سال اخیر که قطع به یقین میزان دستفروش در شهر افزایش بدهد با تدابیری که شهردار تهران و شورای شهر تهران داشته این میزان کم شده و به 5 هزار و 800 نفر رسیده است. فتاحیان در پاسخ به این پرسش که آیا این دستاورد در یک سال اخیر به دست آمده است هم می گوید : در همین یک ساله حدود 40 تا50 درصد آمار دستفروشان کم شده است و این کاهش بدون زد و خورد و درگیری و دعوای فیزیکی و تنش های فیزیکی و ... بوده ومطئمن هستم بر روی این داستان . وی درخصوص این که بخشی که ادعا می شود از چرخه دستفروشی خارج شده اند جذب روز بازارها شده اند هم توضیح می دهد :‌ بخشی به روز بازارها رفته اند ، بخشی اتباع بیگانه بوده اند که به کشور خودشان برگشته اند  و بخشی از آنها که دراستان ها و شهرستان های اطراف ساکن بودند  به سمت آنجا هدایت شدند  ، برای برخی کار ایجاد شده ودر کارگاه ها و کارخانه های تولیدی استان های مختلف برای جذب آنها صحبت شد ، برخی از این افراد هنرمند وصنعت گر هستند که به شاخه های مرتبط با خودشان معرفی شدند و در واقع میزان و تعداد دستفروشی می کنند کم شدند . مدیرعامل شرکت شهربان  باتاکید بر این برخورد مناسب با دستفروشان وجود نداردو این را با یقین می گویم توضیح می دهد : من باکوچکترین بد رفتاری هم برخورد می کنم ، اگر چنین موضوعاتی وجود داشته باشدحتما به سرعت در فضای مجازی منتشر می شد مگر اصحاب رسانه اجازه می دهند چنین اشتباهی اتفاق بی افتد و  عموم جامعه ازآن آگاه نشوند . فتاحیان درخصوص این که برای کاهش درگیری ها نیروهای شهربان تغییر کرده اند یا تحت آموزش قرار گرفته اند هم توضیح داد :‌تلاش کردیم ، آموزش دادیم و با تدبیری که شهردار تهران داشتند حقوق این افراد افزایش پیدا کرد این بسیار موثر بوده در رفتار آنها  و از آن طرف فشارهای کاذب غیر واقعی به بدنه کم شده است رفتارهای غیر شرعی با عموم جامعه در بدنه کم شده و رفتارها کاملا مشروع داره اتفاق می افتد، کرامت انسان ها را به آنها نشان دادیم و هم این نیروها را به عنوان افراد با کرامت به جامعه نشان دادیم سعی کردیک علقه  بین بچه ها و مردم ایجاد کردیم .این نیروها دربیشتررویدادهای شهری به کمک شهر و شهروندان آمده اند از برف روبی تا سیل و بارندگی زحمت کشیده اند و به کمک مردم آمده اند و به دلیل این علقه ایجاد شده دیگر رفتارهای تنش زای قبل وجود ندارد و رفتارها مبتنی بر احترام است و مردم نیز آن را احساس می کنند و مردم هم به ما کمک کرده و به دلیل همین تعامل تعداد دستفروشان کم شده است، تخلفات کاهش پیدا کرده ارتشا کم تر شده و تلاش می کنیم موفق تر از گذشته عمل کنیم .