حبس قیمت دلار در دامنه 700/ درهم بازار ارز را بالا می کشد؟

حبس قیمت دلار در دامنه 700/ درهم بازار ارز را بالا می کشد؟