اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سومین برون سپاری وزارت جهاد کشاورزی؛ تنظیم بازار چای به بخش خصوصی واگذار شد