اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همه کارمندان باید مالیات دهند
به گزارش اکوایران،‌ کمیسیون تلفیق بودجه 1401، در بررسی بخش های درآمدی تبصره 12 لایحه بودجه، تکلیف مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان را مشخص کرد. بر اساس بند 5 تبصره 12 لایحه بودجه 1401 که کمیسیون تلفیق به تصویب رساند، افرادی که در سال آینده حقوق و دستمزد کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس، سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارکنان دولتی و غیر دولتی را 5 میلیون تومان در ماه تعیین کرده بود. کمیسیون تلفیق اما این سقف را به حقوق ماهانه 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داد. اگر این مصوبه تلفیق در صحن علنی نیز تصویب شود، در سال آتی همه حقوق بگیرانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی دارند، باید مالیات بردارند. مالیات برای همه کارمندان دولت نکته قابل توجه این است که کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته، کف حقوق کارکنان دولت را نیز از 4 میلیون 500 هزار تومان در لایحه دولت، به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داده بود. به این ترتیب با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی نیز  5 میلیون 600 هزار تومان در نظر گرفته شده، اگر میزان «کف حقوق کارکنان دولت» و همچنین «سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و غیردولتی» با همین ارقام مصوب کمیسیون تلفیق، در صحن علنی هم به تصویب برسد در سال آینده همه کارمندان دولت در زمره مشمولان مالیات حقوق و دستمزد قرار می گیرند و باید مالیات بپردازند. این وضعیت البته برای کارگران و کارکنان بخش خصوصی احتمالا اندکی متفاوت خواهد زیرا موعد تعیین کف حقوق و دستمزد کارگران، پایان سال است و تا آن زمان مشخص نیست که حداقلی بگیران کارگری تا چه میزان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این موضوع به کف دستمزد تعیین شده برای این گروه از حقوق بگیران بستگی دارد؛ هرچند که با توجه به افزایش 24 درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، به نظر می رسد حداقل حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی نیز به رقم 5 میلیون 600 هزار تومان (حداقل حقوق کارکنان دولت) نزدیک شود. میزان مالیات پلکانی بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، مالیات حقوق کارکنانی که ماهانه بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، نسبت به مازاد، ۱۰ درصد تعیین شده است. یعنی در این گروه درآمدی حداکثر مالیات، ماهانه 940 هزار تومان خواهد بود. همچنین برای کارکنان با درآمد بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، نسبت به مازاد، ۱۵ درصد مالیات درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، کارکنان در این گروه درآمدی، سال آینده ماهانه بین 940 هزار تومان تا حداکثر 2 میلیون و 440 هزار تومان مالیات می پردازند. برای کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان هم ۲۰ درصد، مالیات تعیین شده است. اگر این رقم در صحن علنی نیز به تصویب برسد، میزان مالیات برای این گروه درآمدی از 2 میلیون و 440 هزار تومان تا 4 میلیون و 440 تومان خواهد بود. همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، کارکنان دولتی و غیردولتی که سال آینده حقوق و دستمزدشان بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد، ۳۰ درصد مالیات تعیین کردند. این به معنای آن است که مالیات حقوق بگیرانی که درآمد ماهانه بیش از 35 میلیون تومان دارند، حداقل 4 میلیون و 440 تومان است.