اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابوظبی زیر آتش یمن