اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این گروه در بورس اوضاع خوبی دارد