اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واردات خودرو منتظر یک اتفاق
رییس کل بانک مرکزی گفت بحث پیرامون تامین منابع مورد نیاز برای واردات خودرو هنوز در هیات دولت جمع بندی نشده است. به گفته علی صالح آبادی هر زمانیکه که این مساله بخواهد در دولت جمع‌بندی شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود. آن طور که صالح آبادی به «خانه ملت» گفت هر مسیری برای تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو به کشور باید در چارچوب منابع و مصارف کشور تعریف شود. اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان می دهد سیاست گذار پولی کشور در شرایط حاضر بیش از هر چیز نگران فشار وارد شدن به منابع ارزی کشور است، بنابراین تاکید می کند مساله تحت فشار قرار نگرفتن منابع ارزی در دستور کار دولت نیز قرار دارد. براساس اخبار منتشر شده اواخر اردیبهشت ماه سال جاری زمان مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ارتباط با ممنوعیت ورود خودرو به کشور به اتمام می رسید و با توجه به نظر رییس جمهور در ارتباط با از سرگیری واردات خودرو همه منتظر بودند تا سیاست گذار خودرویی همزمان با رونمایی از آیین نامه اجرایی واردات خودرو زیر مجوز ورود خودرو به کشور را امضا کند. اظهارات رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز به خوش بینی بازار خودرو دامن زد. بعد از صدور ۸ فرمان خودرویی از سوی ابراهیم رییسی در اسفندماه سال گذشته، وزیر صمت گفت آغاز مجدد واردات خودرو به کشور در دستورکار دولت قرار می گیرد. اخباری از تصویب کلیات طرح  پیشنهادی واردات خودرو در هیئت وزیران به گوش رسید اما قرار بود مسیرهای واردات و همچنین روش های ورود خودرو به کشور در آیین نامه اجرایی مشخص شود. انتشار این خبر این پیام را به بازار خودرو مخابره کرد که تا از سرگیری واردات خودرو تنها یک قدم باقیست، اما تا کنون این یک قدم برداشته نشده است. با توجه به اظهارات صالح آبادی مشخص است که دلیل برداشته نشدن این یک قدم چیست؟ به نظر می رسد تا زمانی که سیاست گذار پولی کشور از فشار نیاوردن مسیرهای تامین به منابع ارزی کشور مطمئن نشود، منابع ارزی در نظر گرفته شده برای واردات خودرو را تایید نخواهد کرد. عدم تایید بانک مرکزی نیز به آن معناست که همچنان قفل بر در ورود خودرو به کشور باقی خواهد ماند. در شرایط فعلی مخابره اخبار مثبت از روند احیای توافق نامه برجام و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بلوکه شده کشور می تواند همانند کاتالیزور عمل کرده و روند واردات خودرو را تسریع کند.