اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سیاست‌های کووید-صفر چینی‌ها را به خیابان‌ها کشاند