اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از کویر کاشان تا قلب آمریکا
این محصولات در  هلدینگی تولید می‌شد که از سوی یک خانواده پایه گذاری شد. این خانواده ۸۰ شرکت در صنایع مختلفی مثل بانک، بیمه و ساختمان ایجاد کرد. تلاشی که از کویر کاشان و یک حجره پارچه‌فروشی آغاز شد و تا ژاپن و نیویورک جلو رفت. اسم این خانواده لاجوردی (لاجوردیان) است. علی اصغر سعیدی در مستندی تاریخچهT مدل فکری، مدیریت و استراتژی‌های خانواده لاجوردی را که بنیانگذار گروه صنعتی بهشهر بودند مرور کرده؛ خانواده ای که اموالشان پس از انقلاب مصادره شد و اخرین نفر از آن نسل به نام اکبر لاجوردی یک هفته مانده به پایان سال کهنه، به خاطره ها پیوست.