اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراضات به کجا می‌رسد؟ میزگرد محمد فاضلی، حسین عبده‌تبریزی و احمد زیدآبادی
سه گروه در این ۵۰ روز در کشاکش نظری هستند، برخی که مدافع وضع موجود هستند، برخی که دل در گرو اصلاحات عمیق و ساختاری دارند و برخی که به یک دگرگونی فکر می کنند. در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد با حضور حسین عبده تبریزی صاحب نظر اقتصادی، احمدی زیدآبادی تحلیل گر سیاسی و محمد فاضلی جامعه شناس، با ریشه یابی اتفاقات اخیر در ایران درباره دلایل اعتراضات و ناآرامی بحث شده است. اما کارشناسان حاضر در کنار آسیب شناسی آنچه در حال وقوع است به پیش بینی روند کنونی و آنچه آینده ایران و توسعه در این سرزمین را رقم می زند تلاش کرده اند پاسخ بدهند.