اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سالمندان در این شهرها سکونت کنند
به گزارش اکو ایران،سازمان بهداشت جهانی مدتی است که مفهومی به نام شهر دوستدار سالمند رامشخص تعریف کرده است. براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت شهرها باید چند ویژگی داشته باشند تا در رده شهر دوستدار سالمند به حساب بیایند. مثلا حمل و نقل مقرون به صرفه و دسترس پذیر از جمله ویژگی‌هایی است که باعث تحرک سالمندان در شهر می‌شود و آنها را از احساس تنهایی در دوران پیری نجات می‌دهد. در ایران هم اقداماتی برای شهر دوستدار سالمند انجام شده است و برخی شهرها قدم‌هایی در این مسیر برداشتند. نتایج یک پژوهش که مرداد امسال منتشر شده است، نشان می‌دهد که مثلا شهری مانند کرمانشاه نمره ۲.۵۵ را از پنج از نظر میزان دوستدار سالمند بودن کسب کرده است. در این گزارش ویدیویی پژوهش‌های دیگر را بررسی کردیم و به این پرسش پاسخ دادیم که شهرهای ایران تا چه اندازه با سالمندان سازگارند؟