اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خروج نیم تریلیون تومان سرمایه از بورس در روز آخر اردیبهشت