خبر خوب مسکنی برای روستائیان / وام مسکن روستاییان چقدر افزایش می‌یابد؟

خبر خوب مسکنی برای روستائیان / وام مسکن روستاییان چقدر افزایش می‌یابد؟