اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تزریق دو مرحله ای پول به بانک ها در میانه آذر
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی در نیمه آذر ماه به تزریق موردی در بازار باز پرداخت . این بازار به صورت هفتگی برگزار شده و هدف آن به نوعی در برطرف کردن نیاز بانک ها و تنظیم نرخ بهره بین بانکی است. در هفته منتهی به 15 آذرماه پس از آنکه بانک مرکزی تزریق خود را در هفته منتهی به 14 آذر را پشت سرگذاشت، حراجی دیگر را رقم زد. در این مرحله که به صورت موردی برگزار شد، سطح خرید اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی 25 هزار میلیارد تومان بیشتر شد. تزریق موردی پول در بازار باز در مرحله سی و هفتم بازار باز، بانک مرکزی 24 هزار و 540 میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک ها خریداری کرده که به منزله تزریق پول در بازار باز و بسط پول در نظام بانکی است. این در حالی است که در روزقبل، عملیاتی با سطح 67 هزار و 500 میلیارد تومان به ثبت رسیده بود. به طور کلی در این حراج 14 بانک مشارکت داشته اند که استقراض مجددی را از بانک مرکزی در مرحله سی و هفتم به ثبت رسانده اند. بانک های شرکت کننده در این بازار می توانند اوراق به بانک مرکزی فروخته و در تاریخ سررسید مشخص آن را دوباره از بانک مرکزی تحویل بگیرند. در حالی که همواره این تاریخ 7 روزه بوده در این مرحله به شش روز تقلیل پیدا کرده است. داده های آماری نشان می دهد نرخ سود ثبت شده در بازار باز اما همچنان ثابت مانده و برابر با 21 درصد بوده است. درنهایت مجموع عملیات بازار باز در هفته منتهی به 15 آذرماه نشان می دهد  کلا 92 هزار و 40 میلیارد تومان پول در بازار باز این هفته تزریق شده که سهم بالایی در مقایسه با هفته های قبل محسوب می شود. این بازار در سال پیش به راه افتاده و هدف اصلی آن تنطیم شرایط بانک ها بوده است. بنابراین رشد شاخص تزریق پول در این بازار را می توان به نوعی علامتی از تشدید وضعیت نهادهای مالی در این هفته قلمداد کرد. همچنین بخوانید تزریق بی نوسان پول بانک مرکزی در بازار باز سکوت ممتد بانک مرکزی در بازار باز سه اتفاق مهم بازار باز در هفته اول شهریور تزریق 70 همتی پول در بازار باز!