اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ثبات نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول پاییز
به گزارش اقتصادنیوز ، روند نرخ سود ها در بازارهای بین بانکی مسیری ثابت را در اولین هفته مهر ماه به ثبت رسانده است. به طور کلی در هر هفته سه بازار مورد ارزیابی قرار می گیرند که مهم ترین سیگنال ها از وضعیت نقدینگی بانک ها به شمار می آیند. بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در این هفته کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نرخ سود موزون در آن  در سطح ثابتی قرار داشته است. روند ثابت عملکرد نرخ سود در بازار اولیه هفته اول مهر ماه در اولین هفته پاییز 1401 دولت به روایت وزارت اقتصاد و دارایی تنها توانسته 283 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. این مشتریان مهمترینشان بورسیها و نهادهای مالی هستند. در این هفته میزان مشارکت بانکی ها در بازار اولیه برابر با صفر بوده و تمام اوراق را بورسی ها خریداری کرده اند. نرخ سود موزون در این بازارها اما در مرز 22 درصد ثابت مانده و تغییری را به نسبت هفته قبل خود ثبت نکرده است. به طور کلی اوراقی که بانکی ها در این بازار از دولت خریداری می کنند از مهم ترین ابزارها در معاملات بازار باز به شمار می آید. در همین رابطه روند معاملات بازار باز نشان می دهد حجم تزریق پول بانک مرکزی در این بازار در مرز 70 همت ثابت مانده و نرخ سود تغییری را ثبت نکرده است. ثبات نرخ سود در بازار باز هفته اول مهر ماه در اولین هفته مهر 1401 در سال جاری حجم خرید اوراق از بانک های نیازمند از سوی بانک مرکزی برابر با 68 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است. به طور کلی بررسی معاملات خرید اوراق بدهی دولتی در این هفته ها نشان می دهد تغییر چندانی در مرز تزریق پول بانک مرکزی در دو ماه اخیر وجود نداشته است. در کنار روند ثابت تزریق پول در بازار باز، نرخ سود معاملات نیز تقریبا ثابت بوده و برای یک ماه متوالی در مرز 21 درصد قرار گرفت. در کنار بازار باز، بانک ها در بازار بین بانکی نیز می توانند نیازهای کوتاه مدت خود را از طریق بده بستان به نهادهای مالی مرتفع سازند.در این معاملات نرخ بهره بین بانکی کشف می شود که در این هفته تقریبا ثابت مانده است. ثبات نرخ بهره بین بانکی در هفته اول مهر 1401 در اولین هفته مهر ماه امسال نرخ سود بین بانکی در مرز 20.9 درصد ثابت ماند. این شاخص به صورت موزون از طریق بده بستان میان نهادهای مالی مقروض با بانک های دارای مازاد استخراج می شود که از جمله متغیرهای کلیدی اقتصاد محسوب می شود. روند آمارهای ثبت شده در این بازار نشان می دهد این نرخ نیز در هفته اخیر ثابت مانده و در کانال 20.9 درصد قرار گرفته است.     همچنین بخوانید رکوردزنی نرخ سود در بازارهای بین بانکی +نمودار نرخ سود بازارها، آمپر چسباند /نرخ سود در مسیر صعود روند صعودی نرخ سود دربازارهای مالی هفته دوم خرداد 1401 رکوردزنی نرخ سود در دو بازار مالی