پیش بینی بورس فردا 25 مهر 1400/شرایط شکننده شاخص سهام