دیدار وزیر خارجه سعودی با نماینده آمریکا در امور ایران